Tom Salomonson (Asuntosäätiö)


Työskentely Chrisin kanssa oli inspiroivaa ja hän avasi itselleni uusia näkökulmia totuttujen asioiden ilmaisuun. Chrisillä on laaja ymmärrys brändin rakentamisesta ja tämä käy heti ensihetkestä ilmi. Erityisesti hänen syvällinen ymmärryksensä brändin imagon ja loppuasiakkaan kokemuksen välillä teki vaikutuksen. Tämä olikin sparrauksemme tärkein anti. Työskentelyssä hän lähestyi asioita aina johdonmukaisesti loppuasiakkaan näkökulmasta. Chris osaa esittää oikeita kysymyksiä, kuunnella sekä haastaa vanhoja käsityksiä. Voin lämpimästi suositella työskentelyä Chrisin kanssa. Poistuin jokaisesta sparraustuokiosta energisenä ja täynnä uusia ideoita.